070-4830203


Feedback från kursdeltagare

NBI/Handelsakademin - Luleå
"Mycket kunnig och duktig lärare"
"Bra på att förklara och är pedagogisk"
"Lärarens kompetens och förmåga att lära ut"
"Med hjälp av genomgångar, samt övningar känner jag att jag har fått mycket kunskap inom Excel, Word och Powerpoint, enda är att den kunde varit lite längre"
Excel kurs för blivande redovisningskonsulter

Utvärdering på en skala ifrån 1 -6

Innehållet i i föreläsningen, känns hittills relevant för kursen. 5, 53

Föreläsaren är hittills bra på att lära ut. 5,18

Jag är nöjd hittills med föreläsningen. 5,41

Excel fortsättningskurs för företagare

Bra övningar och tydliga instruktioner. Bra lärare som kunde anpassa kursen utefter de frågeställningar som dök upp. De praktiska exemplen Mycket bra information och exempel från förläsare. Man hade önskat om kursen var längre då skulle man få mer information och möjlighet till att testa

PowerPoint kurs för företaget Oilquick
Kursledarens ämneskunskaper upplevdes som Goda 60%, mycket goda 40%

Kursledarens pedagogiska kunskaper var: 100% goda.

Helhetsintrycket av kursen var: Bra 60%, Mycket bra 40%