Rusta & matcha

Recruitbyme inleder samarbete med Connecto, https://connecto.se/som arbetar med uppdrag åt Arbetsförmedlingen med avtalet Rusta och matcha. Det innebär att du som är arbetssökande kan välja Connecto som leverantör och vi på Recruitbyme i Gävle, hjälper dig med att komma vidare mot arbete eller utbildning.
Tag kontakt med din arbetsförmedlare i Gävle och ange KA-nummer: 10074025, för att få hjälp att nå dina mål.
Vi kartlägger dina personliga kompetenser, förutsättning, behov, mål och utvidgar ditt nätverk med arbetsgivare. I tjänsten ingår att bland annat att få hjälp med ansökningshandlingar, intervjuträning, arbetsgivarkontakter och mer. Din coach kommer stötta dig längst vägen och förse dig med rätt verktyg för att snabbare komma in i arbetslivet eller påbörja studier.

Professionella handledare

Med hjälp av våra handledare, så kommer du att få en personlig plan som är anpassad för dig och dina behov. 

Personligt stöd

Vårt mål är att du skall få det stöd som passar just dig,

Språk

Våra handledare talar arabiska, engelska, somaliska, tigrinja och dari, kurdiska