070-4830203

Rekrytera rätt med AI - rekrytering

AI-rekrytering är tillämpningen av artificiell intelligens med prediktiv analys, som hjälper oss att identifiera de bästa talangerna som du behöver.

Med hjälp av vår framgångsrika automatiserade AI- rekryteringsprocess,
hjälper vi dig att hitta dom bästa kandidaterna, som passar dina rekryteringsbehov.
Fördomsfritt, baserat på den verkliga potentialen på en kandidat som matchar ditt företags efterfrågade kompetensbehov.


AI - rekrytering för att få tre pusselbitar på plats.

1.

Arbetsuppgiften

Vilka är arbetsuppgifterna som er nästa kandidat ska utföra?

2.

Kandidaten

Vilka kompetenser och erfarenheter krävs för arbetsuppgiften? Är det krav eller räcker det med önskvärt?

3.

Arbetsplatsen

Hur ser arbetsplatsen ut där kandidaten kommer att hålla till? Arbetsmiljön som helhet.

Vi hjälper dig att hitta

Kollektivanställda

I bland kan du ha behov att anställa en kollektivanställd, för kortare eller längre uppdrag, då är den här tjänsten rätt för dig.

Vi löser både förstärkning vid speciella tillfällen eller för längre perioder.  Dina behov bestämmer det du behöver ha hjälp med.

Tjänstemän

Den här tjänsten är till för dig som behöver få hjälp med rekrytering eller inhyrning av kompetenta tjänstemän.
Med vår smarta jobb annonsering, når vi ut till fler potentiella kandidater än som är vanligt i traditionella ATS verktyg. Effektivt för dig och för oss.

Chefer/ledare

Chefer och ledare, kan oftast vara en utmaning att rekrytera, med vår hjälp så blir det enklare, tack vare kombinationen av mänsklig interaktion och smart AI rekrytering, för rätt beslut av vald chef/ledare för ett uppdrag.

Våra branschområden

Rekrytering inom IT

IT

IT-utbildare, IT-specialister, It-tekniker, IT-support, Systemutvecklare, UX-designer, projektledare, m.m.

Rekrytering inom fastighetsbranchen

Fastighet

Projektledare, fastighetsförvaltare,  fastighets ingenjörer, avdelningschefer, arbetsledare, inköpare, fastighetstekniker, snickare, vaktmästare.

Rekrytering inom HR

HR

Rekryterare, HR manager, HR specialister, HR administratörer, HRBP.

Rekrytering inom fastighetsbranchen

Ekonomi/redovisning

Redovisningsekonomer, ekonomiassistenter, administratörer, inköpare.

Rekrytering inom HR

Inköp

Inköpare, inköpschef, strategisk inköpare, operativ inköpare.

Rekrytering inom HR

Chef/ledare

VD/ Chefer, arbetsledare, projektledare, mellanchefer

Utöver att vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen, erbjuder vi även följande tjänster.

Hjälp med framtagande av kravprofil

Hjälp med jobbannonsering, nationellt och internationellt

Digital referenstagning

Personlighetstester

Bakgrundskontroller

Smart AI rekrytering

Vi hjälper dig med att hitta rätt kompetens med hjälp av

smart AI-rekrytering

Vi definierar de färdigheter som är ett krav och de som är önskvärda för ett ledigt jobb innan vi publicerar jobbannonsen.

Därefter beräknar vår smarta AI- rekryteringsplattform varje sökandes kompetenspoäng och identifierar kandidater som matchar dina behov.

 • Rekryteringsmjukvara för artificiell intelligens (AI) använder automatisering för att hjälpa våra rekryterare att hitta kandidater, granska CV och utveckla olika processarbetsflöden.

 • Det tillåter rekryterare att granska tusentals meritförteckningar och samtidigt minska repetitiva manuella uppgifter.

 • AI-driven rekryteringsprogramvara ökar vår förmåga att effektivt välja ut de kandidater som passar bäst för din organisation.

 • AI
Vanliga frågor

Vad är rekrytering med artificiell intelligens?

 • AI-rekrytering är en process för att matcha en kandidat till den mest relevanta jobbprofilen genom maskininlärning.

Hur används AI vid rekrytering?

 • AI i rekrytering används för prediktiv analys, vilket hjälper rekryterare att bättre bedöma kvaliteten på anställningar och minska partiskhet.

 • Den hjälper också rekryterare att skanna och analysera snabbare.

 • Förbättrar kvalitet på anställningarna med standardiserad jobbmatchning.

Vilka fördelar finns det med att använda AI vid rekrytering?

 • Förbättrad kandidatmatchning.

 • Reducerad anställningstid.

 • Fördomsfri sökandescreening.


AI-rekrytering vs rekryteringsautomation

 • AI-rekrytering är en maskininlärningsprocess där systemet tillhandahåller data för att matcha en kandidat till en jobbprofil utan fördomar. Rekryteringsautomatisering avser verktyg som kan förenkla och påskynda ditt rekryteringsarbetsflöde genom att utlösa vissa åtgärder baserat på fördefinierade regler.

Kontakta oss för dina behvov

Kontakta oss