070-4830203

FÖRELÄSNING/WORKSHOP

DIGITALISERING, ENERGIEFFEKTIVISERING & DOM GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING INOM FASTIGHETSBRANSCHEN

Digital fastighetsautomation

EN MÖJLIGHET TILL FÖRÄNDRING OCH EFFEKTIVISERING AV DIN FASTIGHET

Globala målen och Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. De 17 globala målen är integrerade och odelbara och balanserar på tre dimensioner av hållbar utveckling.

  1. Ekonomisk utveckling

  2. Social utveckling

  3. Miljömässig utveckling

Att nyttja digitala lösningar som IoT och AI, för analys, effektivisering och automatisering, ses idag som ett självklart val för att bidra till att klara dagens och kommande miljöutmaningar.

I den här föreläsningen får du ökade kunskaper och insikter om dom globala hållbarhets målen, samt hur digitalisering, IoT och AI, utifrån en trappmodell, kan användas för digital fastighets mognad, samt analysera var din fastighet befinner sig på trappan. 

I föreläsningen ingår även en genomgång kring det webbaserade energiberäkningsprogrammet BIM Energy, som är lämpat för alla som arbetar inom fastighetsbranschen. En möjlighet att enkelt jämföra åtgärder för energieffektivisering

Följande delar får du med dig av föreläsningen

  • Kunskap om hur digitalisering, IoT och AI kan nyttjas, för nå dom globala målen.

  • Insikter om kostnadsbesparingar vid införandet av digital fastighetsautomation.

  • En trappmodell för mognadstegen vid implementering av digital fastighetsautomation, kopplat till dom globala målen, samt för att du själva kunna analysera var ni själva befinner er i er digitala resa.

  • Kunskap kring kostnadsbesparingar i samband med energirenovering

Föreläsningen ges av Mats Andersson på Recruitbyme som arbetar med att utbilda blivande fastighetsförvaltare, ingenjörer och tekniker, kring IT och digitalisering inom fastighetsbranschen. Energidelen av workshopen hålls av Linnea Andersson på BIM Energy, som arbetar med utbildning och support av energiberäkningsprogrammet.

Pris:

På plats i era lokaler:  9 995: -
Online via Teams:                         4 995: -

Tid: Halvdag

Datum: På begäran

Alla priser exl. moms

Resor till och från ditt företag, tillkommer.


Boka här


Företag Namn Ort E-post Mobil
Gör ditt val
På plats i era lokaler
Online via Teams
Meddelande Skicka in